1. Поточні Правила розміщуються на офіційному сайті Проекту https://uhbdp.org.

2. Ця Програма проводиться Українським проектом бізнес-розвитку плодоовочівництва з метою сприяння малим та середнім виробникам, зайнятим в плодоовочівництві, в придбанні товарів та послуг (згідно переліку), необхідних для здійснення і ведення сільгоспдіяльності.

Юридична адреса Проекту: 74800, Херсонська область, м.Каховка, Чаплинське шосе 7.

Програма діє на території Херсонської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.

3. Учасниками Програми можуть бути чинні та потенційні клієнти UHBDP яким виповнилося 18 років (далі - Учасник або Клієнт), які самостійно на добровільних засадах зареєструвалися для участі в Програмі, а саме:

3.1. будь-які фізичні особи - індивідуальні фермери, зайняті в секторі плодоовочівництва;

3.2. будь-які фізичні та юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, зайняті в секторі плодоовочівництва та зареєстровані відповідно до українського законодавства.

4. Всі учасники Програми мають рівні права доступу до Програми та участі в ній.

5. Терміни, що використовуються в цих Правилах:

MEDA - некомерційна організація, яка в рамках договору з Міністерством міжнародних справ Канади здійснює Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва.

UHBDP - проект міжнародної технічної допомоги, зареєстрований у Міністерстві Економіки України, який є Організатором програми

Постачальник товарів та послуг (Рітейлер) - компанія, підприємство, СПД, який надає товари та послуги для клієнтів (дрібних середніх виробників).

Електронний ваучер - електронне (SMS) повідомлення, яке випускається та погашається у встановлені Проектом терміни.

Продукти та послуги - такі продукти та послуги, що можуть бути придбані в рамках даної Програми завдяки ваучеру та безпосередньої оплати малими і середніми виробниками.

6. Під наданням Ваучера мається на увазі надання права на одержання зменшення суми оплати за визначений товар чи послугу в розмірі та порядку, встановленими цими Правилами.

7. Види товарів та послуг щодо яких застосовується зменшення суми оплати (в сумі Ваучера), та період дії кожного Ваучера визначається Організатором Програми. При цьому сума Ваучера щодо визначеного товару чи послуги є однаковою для всіх учасників Програми, які можуть бути зацікавленні у придбанні такого визначеного товару чи послуги.

8. Учасник Програми набуває право на купівлю товару або послуги з моменту отримання SMS з кодом Ваучера, яке має термін дії. Кожен Ваучер, отриманий в SMS-повідомленні може бути використаний лише один раз.

9. Організатор має право обмежувати кількість Ваучерів, які можуть бути використані учасниками Програми у певний проміжок часу, після чого всі інші Ваучери, невикористані учасниками, можуть втрачати свою чинність.

10. Учасник Програми приймає самостійно рішення щодо використання Ваучера. Невикористання Ваучера не позбавляє учасника Програми від одержання інших Ваучерів.

11. Суму Ваучера не можна перевести в готівку чи перетворити на будь-який інший вид, крім використання у спосіб, що обумовлений цими Правилами.

12. Перелік продуктів та послуг, які потрапляють під умови даної Програми можна знайти на сайті Проекту.

13. Перелік компаній-постачальників обладнання, товарів та послуг можна знайти на сайті Проекту.

14. Кількість товарів, щодо яких надається Ваучер обмежується лише їх наявністю у компаній-постачальників. Обсяг послуг, щодо яких надається Ваучер обмежується лише можливістю їх надання компаніями-постачальниками.

15. Участь Учасника в Акції означає повну згоду Учасника з умовами цих Правил.

16. Учасник зобов'язується самостійно дізнаватися інформацію про зміни та доповнення за допомогою звернення на офіційний сайт Проекту або його партнерів.

17. Учасник Програми зобов'язується в повному обсязі дотримуватися цих Правил.

18. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних з проведенням даної Програми, вважаються остаточними та поширюються на всіх Учасників Програми.

19. Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва має право в будь-який час вносити зміни до цих Правил. З усіма змінами учасники можуть ознайомитися на сайті проекту в розділі е-Ваучер.

Учасники Програми можуть уточнити необхідну інформацію на сайті Проекту або звернувшись за телефоном Центру підтримки 0 800 500 184 (дзвінки з телефонів усіх операторів в межах України безкоштовні).